primaria timisoara

Primăria a scos la concurs 12 posturi vacante pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție. Data de susținere a probei scrise este 4.06.2015, dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în MO, partea a III-a, la sediul municipiului Timișoara. Acte necesare:

  • Copia actului de identitate
  • Formularul de înscriere, care se găsește pe site-ul primăriei
  • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea anumitor specializări
  • Copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă, și după caz în specialitate
  • Cazierul judiciar
  • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
  • Declarație pe propria răspundere că persoana respectivă nu a desfășurat activități de poliție politică.

Ultima zi de înscriere este 25.05.2015. Copiile actelor de mai sus se prezintă împreună cu originalele. Lista posturilor vacante, bibliografia și formularul de înscriere se pot vizualiza pe site-ul primăriei Timișoara http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=9730

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.