bone copii

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş va organiza un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. Cursul de formare profesională este gratuit şi are o durată de minimum 60 de ore.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare. Persoanele interesate de acest curs pot depune o cerere de evaluare până în 30 septembrie la Registratura de la sediul DGASPC Timiș de pe strada Piaţa Regina Maria, nr. 3, sau la sediul de la Lugoj, strada Făgetului, nr. 158..

Cererea va cuprinde curriculum vitae, dar şi motivele pentru care doreşte sa devină asistent maternal profesionist. La cerere vor fi anexate şi copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului; o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, şi după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul; certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b); certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte; un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere. După depunerea cererii, angajaţi din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.